LAMPIONY - ważny komunikat!

2015-06-18 12:30

Ze względu na bezpieczeństwo publiczności oraz konstrukcji scenograficznej na Plaży Śródmieście, organizatorzy wprowadzają całkowity zakaz puszczania lampionów w czasie trwania koncertów z terenu Plaży oraz terenu przyległego - na szerokości Plaży wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego. Osoby, które chcą puszczać lampiony zapraszamy na Bulwar Nadmorski we fragmencie za sceną główną przy zachowaniu bezpiecznej odległości, a także przy sprzyjających warunkach atmosferycznych [odpowiedni kierunek wiatru w stronę morza]. Bardzo prosimy o respektowania zakazu, który podyktowany jest zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Osoby nie respektujące zakazu będą proszone o opuszczenie terenu Cudawianków.