MEDIA

Akredytacje medialne są bezpłatne i umożliwiają wstęp do sektora MEDIA przy scenie na podstawie specjalnego identyfikatora. Istnieją dwa typy akredytacji – MEDIA [bez możliwości wykonywania zdjęć] i FOTO PASS [dla mediów wykonujących dokumentację foto].
W związku z zobowiązaniami kontraktowymi wobec artystów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych oraz do udzielenia odmowy przyznania akredytacji w uzasadnionych przypadkach. Akredytacje są wydawane jedynie czynnie działającym dziennikarzom.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.06.2015 do godziny 00:00. O przyznaniu akredytacji będziemy informować drogą mailową. Akredytacje będą do odbioru w dniu imprezy w oznakowanym punkcie informacyjnym CUDAWIANKI 2015 ulokowanym na początku Alei Topolowej w godzinach 12.00-22.00.

POBIERZ FORMULARZ

Formularz prosimy przesłać na adres pr@cudawianki.eu

Do pobrania:

Info prasowe_8.04.2015
I
nfo prasowe_18.05.2015
I
nfo prasowe_3.06.2015_NomadPark
I
nfo prasowe_18.06.2015
P
ress Kit